• info@stpo.nl
 • Ruigendijk 20 Oudenhoorn

Huisregels

 • Huishoudelijk Reglement

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Tractor Pulling Oudenhoorn (de organisatie) en bezoekers van haar evenementen. Bij het betreden van de locatie van het Tractor Pulling oudenhoorn evenement ga je akkoord met de volgende voorwaarden. De Stichting Tractor Pulling Oudenhoorn mag ieder jaar bezoekers ontvangen, om het voor iedereen een leuke dag  van te maken houden we ons aan de volgende regels. Verder rest ons jullie allemaal een onvergetelijke dag toe te wensen.

  1. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  2. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
  3. Voor onze evenementen geldt geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld. Bezoekers moeten zich vanaf 13 jaar ten allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatie bewijs. Bezoekers onder de 12 jaar worden alleen onder begeleiding van volwassene toegelaten.
  4. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. Het nuttigen is dan ook verboden. Even als het doorgeven van alcoholische dranken van een ouder persoon aan iemand onder de 18.
  5. Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen van het Tractor Pulling Oudenhoorn evenement openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming van de NTTO en de Stichting Tractor Pulling Oudenhoorn.
  6. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
  7. Stichting Tractor Pulling Oudenhoorn voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens/constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
  8. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers
  9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
  10. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, lachgas, parfum, drugs, glaswerk, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
  11. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
  12. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen is op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.
  13. De baan en het Parc-Ferme zijn verboden toegang voor onbevoegden.
  14. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.
  15. Meevoeren van glas- en blikwerk of alcoholische dranken is NIET toegestaan, hier wordt op gecontroleerd. Glas-, blikwerk en alcoholische dranken worden ingenomen bij de entree.
  16. Het is bezoekers ten strengste verboden een voertuig te betreden dan wel te besturen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie of eigenaar.

   

  Laatst gewijzigd: 20-4-2022
  E-mail: info@stpo.nl
  Internet: www.stpo.nl
  Inschrijvingsnr. K.v.K.: 24288416